Call Us : +32 (0)2 345 00 00

HUURDER

Een goede dienstverlening maakt u het leven gemakkelijk

Wij helpen u in de eerste plaats met het vinden van een appartement dat bij u past.

Voor een bezoek aan de woning werken we met een flexibel uurrooster.

Zodra u heeft beslist welk vastgoed u wilt huren, helpt de medewerker met wie u de woning bent gaan bekijken, u met de volgende stappen:

Onderhandelen van de huurovereenkomst

U heeft het appartement gevonden dat bij u past? Wij helpen u onderhandelen met de eigenaar over de huurvoorwaarden: prijs, datum start huur, enzovoort.

Al uw vragen over de uitvoering van de overeenkomst beantwoorden

U ondertekent een huurcontract of een huurbelofte met de eigenaar of zijn mandataris. Wij vragen u om op dat moment de eerste maand huur rechtstreeks te storten op de rekening van de eigenaar. (Zie modelcontract) Vóór de ondertekening staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden.

De plaatsbeschrijving
regelen

Wij leggen samen met u een datum vast voor een plaatsbeschrijving.
U geeft de bank een exemplaar van het huurcontract, zodat u een huurwaarborg of een geblokkeerde rekening kunt openen. Vervolgens geeft u de 3 exemplaren terug aan de medewerker van CR, zodat ze door de eigenaar of zijn mandataris ondertekend kunnen worden.

Een verzekering voor het appartement regelen

U zorgt voor een verzekering (wettelijk verplicht) voor het appartement. Voor meer informatie klikt u op deze link.

De water- en elektriciteitstellers overzetten op uw naam

Tijdens de plaatsbeschrijving vullen we samen het document in voor de overdracht van water en elektriciteit, ingeval deze tellers op uw naam moeten staan.

Overhandigen van
de sleutels

Zodra alle documenten in orde zijn en de plaatsbeschrijving is gebeurd, kunt u de woning betrekken op de in het contract vastgelegde datum. U ondertekent op dat ogenblik een ontvangstbewijs voor de sleutels. Wij willen er nog even de aandacht op vestigen dat onze medewerker zonder de correcte formulieren de sleutels van het appartement niet mag overhandigen. Deze voorwaarde staat vermeld in het huurcontract.