EIGENAAR

Wij evalueren uw vastgoed

Wij starten alle commerciële stappen op om uw appartement zo snel mogelijk te verhuren.

Met uw akkoord en een volmacht kunnen wij de onderstaande stappen uitvoeren.

 • De huurprijs bepalen die aan de kandidaat-huurders wordt meegedeeld.
 • De huurprijs bepalen die in het huurcontract wordt opgenomen.
 • De bijzondere voorwaarden bepalen die in het huurcontract worden opgenomen.
 • Het huurcontract ondertekenen.
 • De huurwaarborg opstellen (inclusief, indien nodig, het innen daarvan in naam en voor rekening van de eigenaar)
 • De huurwaarborg vrijgeven.
 • Alle nodige stappen nemen voor een vastgoedexpertise (inclusief de aanstelling van een expert, de vertegenwoordiging van de eigenaar tijdens de bezoeken van de expert en de ondertekening van de rapporten van laatstgenoemde).
 • Het openen van de elektriciteitstellers en het ondertekenen van de documenten met betrekking daartoe (inclusief de keuze van de maatschappij die de elektriciteit zal leveren).
 • Het ondertekenen van de documenten met betrekking tot de overdracht van de tellers voor elektriciteit en water.
 • Het aanvragen van een meubileringspackage.
 • Het organiseren van de schoonmaak van het appartement door een firma die Capital Rent kiest.
 • Het aanvragen van een technische dienst op kosten van de eigenaar zonder schriftelijk akkoord voor een bedrag gelijk aan of lager dan € 300 excl. btw.
 • Het opstellen van een huurdossier.